SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Pakipek Group olarak, sürdürülebilirlik; çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla toplumumuzun ve çevremizin geleceği için merkezi bir öneme sahiptir. Tüm iş süreçlerimizde, bu üç temel sütuna olan bağlılığımızı sürdürmekteyiz.

• Çevresel sürdürülebilirlik adına, karbon ayak izimizi azaltmak, enerji ve su tüketimimizi düşürmek ve atık yönetiminde en iyi uygulamaları benimsemek için sürekli çaba gösteriyoruz.

• Sosyal sürdürülebilirlik kapsamında, çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumak, eşitlik ve adil muamele ilkelerine bağlı kalmak ve yerel topluluklara destek olmak için çalışmalar yapıyoruz.

• Ekonomik sürdürülebilirlik doğrultusunda, etik iş uygulamalarını benimseyerek, şeffaf bir yönetim anlayışı geliştiriyoruz ve uzun vadeli finansal sağlamlığımızı koruyarak paydaşlarımıza değer katmayı hedefliyoruz.

Bu politika, şirketimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için belirlediği stratejik yaklaşımı ve taahhütlerini içermektedir. Tüm çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın bu politikayı benimsemesi ve uygulaması beklenmektedir.

Sürdürülebilir bir gelecek yaratma konusundaki kararlılığımızla, Pakipek Group olarak, sektörümüzde öncü olmayı ve topluma olan sorumluluklarımızı yerine getirmeyi hedefliyoruz.

FSC ® -Forest Stewardship Council ®

FSC® -Forest Stewardship Council® (Orman Yönetim Konseyi),

Dünya çapında sorumlu orman yönetimini teşvik etmeye adanmış, kar amacı gütmeyen küresel bir kuruluştur. FSC®, çevresel, sosyal ve ekonomik paydaşlar tarafından desteklenen, sorumlu orman yönetimine yönelik üzerinde anlaşmaya varılan ilkelere dayalı standartları tanımlar.

Daha fazla bilgi edinmek için www.fsc.org adresini ziyaret edin.

  • FSC® gelecek nesiller için ormanların korunmasına yardımcı olur. FSC® ormanlara, onları evi olarak gören insanlara ve yaban hayatına özen gösterilmesine yardımcı olur.
  • FSC®, ağaç ve orman ürünleri ile ilgili şirketlerin, ürünlerinin sürdürülebilir kaynaklardan geldiğini kanıtlamalarına olanak tanır. Bu sertifika, ormanların yönetiminde yüksek standartları karşılayan şirketlere verilmektedir.
  • FSC®, ürün izlenebilirliği ve kaynak doğrulama için bir sistem sağlar. Bir şirket, belirli bir ürünü FSC® standartlarına uygun olarak ürettiğini kanıtlayarak FSC® logolu ürünler üretebilir. Bu logolu ürünler, tüketiciler için sürdürülebilir kaynaklardan geldiğini doğrulayan bir işaret olarak hizmet eder.

Pakipek Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. olarak, 2022 yılından beri üretimimizde FSC-C174306 lisans kodumuzla FSC®’li ürünler üretmekteyiz. (FSC® sertifikalı ürünlerimize bakınız.)

Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilincinden hareketle; girdilerimizin, ürünlerimizin ve faaliyetlerimizin kalitesini, çevreye olan etkilerini en aza indirerek daha da arttırmayı hedefliyoruz. Temeli “Önce Çevre” olan yönetim anlayışını benimseyen Pakipek Tekstil San. Ve Tic. A.Ş., çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin ötesinde, topluma olan saygının bir göstergesi olarak kabul etmiştir. Bu nedenle;

• Doğal kaynakları verimli kullanmayı, geri dönüşüm ve geri kazanımı arttırmayı,

• Çevresel performansımızın sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmeyi,

• Tüm üretim süreçlerinde enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri takip etmeyi,

• İklim değişikliğine olumlu etkisi olacak enerji verimliliği projeleri geliştirerek uygulamayı,

• Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji verimli ürünleri kullanmayı, hizmetleri satın almayı,

• Üretim faaliyetlerimizi Çevre ve Enerji Yönetim Sistemleri'ni uygulayarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Bu doğrultuda;

• Çevre ve enerji ile ilgili yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymayı,

• Tehlikeli kimyasalların sıfır deşarjına uymayı,

• Çevre ve enerji performansımızı takip ederek sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi sağlamayı,

• Faaliyetlerimizde olumsuz çevre etkilerini azaltmak veya ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almayı,

• Belirlenen amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları oluşturmayı,

• Politikamızın çalışanlarımız ve müşterilerimiz tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlayarak, çevre bilinci ve duyarlılığını arttırmayı, beyan ve taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Pakipek Tekstil San. Ve Tic. A.Ş olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturabilmek amacıyla uluslararası standartları, mevzuatları ve yönetmeliklerin gerekliliklerini yerine getirmekteyiz. Faaliyetlerimiz sırasında çalışanlarımızın, stajyerlerimizin, ziyaretçilerimizin ve iş ortaklarımızın sağlık ve güvenliğini öncelik olarak benimseyerek sorumluluklarımızın gereği olarak;

• Çalışanlar ile işbirliği yaparak iş sağlığı ve güvenliği konusunda risk değerlendirmesi yapmayı,

• Mevcut en iyi teknikleri kullanarak faaliyetlerimizin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmeyi,

• Acil durum planlarını yapmak, gözden geçirmek ve geliştirmeyi,

• Mevzuat gerekliliklerini kapsayacak tüm eğitimlerin çalışanlara verilmesini sağlamayı,

• Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığını benimsemeyi,

• İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerimizde sürekli iyileştirmeyi temel almayı,

• İş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirerek, yaşam tarzına dönüştürmeyi,

beyan ve taahhüt ederiz.

KALİTE POLİTİKASI

Tüm faaliyet alanlarımızda, “kaliteli ve sürdürülebilir ürün” yaklaşımı çerçevesinde;

• Tedarikçi ve müşterilerimiz ile kurumsal iletişim kurarak, güvenilir ve etkili bir şekilde çalışma sistemi oluşturmak, ilişkilerimizi desteklemek ve sürekli gelişim içerisinde olmayı,

• Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün kalitesini sürekli yükseltmek, satış öncesi ve satış sonrası teknik destek sağlayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,

• Verimlilik esasına dayalı bir sistem yaratmak ve çalışan memnuniyetini sağlamak için gerekli kaynakları sağlamayı,

• Ürünlerimizin çevreye ve canlılara oluşturabileceği olumsuz etkileri göze alarak AR-GE çalışması yapmayı,

• Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, yurt içi ve global pazarda kaliteli ürünlerimiz ile örnek bir firma olmayı,

beyan ve taahhüt ederiz.

Sürdürülebilirlik dendiğinde akla ilk olarak çevrenin korunması gelse de, biz bunun çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları da bir arada bulunduran bütünsel bir kavram olduğunu biliyor; ahlaki gerekliliğin de ötesinde şirketimizin devamlılığının kalbidir diyoruz.

© Copyright 2024 PAKİPEK - Tüm Hakları Saklıdır - Pakipek Tekstil A.Ş.