> Pakipek Group- Sustainable and innovative fabrics since 1956

 

İNSAN KAYNAKLARI

 

Vizyonumuz

Yenilikçi, dinamik ve Pakipek Group kültürünü benimsemiş; firmamızı ulusal ve uluslararası arenada temsil edebilecek yüksek motivasyona sahip, etik değerlere bağlı, sürekli kendini geliştiren ve işini tutku ile yapan profesyonellerden oluşan bir insan kaynağı yaratmak.

Misyonumuz

Pakipek Group'un stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere, gerekli insan kaynağını doğru zamanda, doğru yerde ve en uygun şartlarda sağlamak; çalışanlarımızın sürekli gelişimini destekleyerek onları şirketimizin geleceği için kritik rollerde başarıyla görev alacak şekilde hazırlamak.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin temel İnsan Kaynakları politikası; sürdürülebilirlik, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda, çalışanlarımızın kariyer hedefleri ile şirket hedeflerini uyumlu hale getirerek etkin bir çalışma ortamı yaratmaktır. Bu doğrultuda, Pakipek Group çağdaş, şeffaf ve yenilikçi İnsan Kaynakları uygulamaları geliştirmeyi kendine ilke edinmiştir.

Eğitim Politikası

Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek, onları yeni teknolojiler ve yöntemler konusunda bilgilendirmek için sürekli eğitimler düzenlemek. Bu eğitimlerle, çalışanlarımızın sektördeki son trendleri takip ederek daha etkin ve yetkin hale gelmelerini sağlamak.

Personel Performans Yönetim Sistemi

Personel Performans Yönetim Sistemi, şirket ve bireysel hedefleri bütünleştirmeyi, çalışanların kişisel ve profesyonel başarılarını desteklemeyi, Pakipek Group'un başarısını ve kurumsal hedeflere ulaşmayı artırmayı amaçlamaktadır. Bu sistemle, çalışanlarımızın beklentileri tespit edilir, performansları objektif kriterlerle değerlendirilir ve motivasyonları maksimize edilir.

İnsan Kaynakları Temel İlkelerimiz

  • Adayların görevlerine uygun niteliklerini belirlemek, uygun pozisyonlara yerleştirmek.
  • Çalışanlarımızın yetkinliklerini artırarak başarılarını teşvik etmek ve gelişimlerini sağlamak için gereken eğitimleri düzenlemek.
  • Çalışanların şirket değerlerine ve etik ilkelerine uygun davranmalarını sağlamak.
  • Çalışanları ilgilendiren konularda zamanında ve doğru bilgilendirme yapmak.
  • Pakipek Group İnsan Kaynakları politikalarımızı sürekli olarak gözden geçirip, güncellemek ve iyileştirmek.

© Copyright 2024 PAKİPEK - Tüm Hakları Saklıdır - Pakipek Tekstil A.Ş.