Pakipek 2022 Sürdürülebilirlik raporumuzu görüntülemek için tıklayınız.

FSC Sertifikamız

FSC 1993 yılında kurulan Orman yönetim konseyi tarafından tüm dünyada ki organizasyonu ve orman yönetimi standartlarının belirlenmesi, orman ürünlerinin etiketlenmesi ve belgelendirme görevi olan ve kar amacında olmayan Forest Stwardship Council isimli sivil toplum kuruluşudur. Dünyada ki ormanların yönetiminin geliştirilmesi amacı ile kurulan Orman yönetim konseyi sayesinde bugün dünya genelinde ki 79 ülkede ki 100 milyon hektar ormanlık alan FSC standartlarına uygunluğu ile sertifikalandırıldı.

GRS Sertifikamız

GRS, ürünlerinin (hem nihai hem de ara ürünlerin) geri dönüştürülmüş içeriğini ve üretimlerinde sorumlu sosyal, çevresel ve kimyasal uygulamaları doğrulamak isteyen şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. GRS’nin hedefi, doğru içerik talepleri ve iyi çalışma koşulları sağlamak ve zararlı çevresel ve kimyasal etkileri en aza indirmek için gereklilikler tanımlamaktır.

OEKO-TEX Sertifikamız

Oeko-Tex ürün etiketlerini, şirket sertifikalarını, Uluslararası Tekstil, Deri Ekolojisi Alanında Araştırma ve Test Derneği tarafından sağlanan diğer hizmetleri (kısaca Oeko-Tex olarak da adlandırılır) temsil eden tescilli bir ticari markadır.

I-REC Sertifikamız

RECs International tarafından geliştirilen I-REC (Yenilebilir Enerjisi Sertifikası), elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifikasyon sistemidir.

Yenilenebilir enerji tesislerinde (güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ve biokütle) üretilen her 1 MWh elektrik karşılığında bir sertifika oluşturulmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Sertifikaları, gelişmiş ülkelerde yenilenebilir enerji yatırımlarını ve tüketimini yaygınlaştırmak amacı ile sıkça kullanılan bir sistemdir. Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesini ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan bu sistem sayesinde tüketicilerin bilinçli ve güvenilir bir seçim yapmasına katkı sağlanmaktadır.

I-REC sahibi olmak için belirli gereklilikleri yerine getiren üretim tesisleri, I-REC tarafından oluşturulan veri tabanına kaydolarak üretimlerine karşılık gelen yenilenebilir enerji sertifikalarını elde edebilmekte, elektrik üretim veya satış şirketleri bu sertifikaları elektrikten ayrı olarak satma hakkına sahip olabilmektedir.

HIGG Index

Higg Index Nedir?
Higg Index, kıyafet ve ayakkabılarda tedarik zincirinin her aşamasında çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği değerlendirmek için oluşturulan bir öz değerlendirme standartıdır. Bir grup moda şirketi tarafından kurulan Sustainable Apparel Coalition (Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu) tarafından oluşturulmuştur.

Higg FEM Nedir?
Higg Facility Environmental Module (Tesis Çevre Modülü) tesislerin çevresel performanslarını nasıl ölçüp değerlendireceğini belirleyen bir sürdürülebilirlik değerlendirme aracıdır.

Higg FEM’in Tasarım Amaçları
Bir tesisin sürdürülebilirlik etkilerini ölçmek ve nicelemek
Sürdürülebilirlik performansının ölçümü ve raporlanmasında karmaşıklığı azaltmak
İşletme değerini riski azaltarak ve etkin yanları ortaya çıkararak arttırmak
Paydaşlara sürdürülebilirliği anlatmak için ortak bir yol ve dil oluşturma

Higg’in Faydaları Nelerdir?
Higg endeksi, fabrikalara tesislerdeki bir dizi sürdürülebilirlik fırsatlarını ve risklerini tanımlama fırsatı sağlar.
Gelecekteki sürdürülebilirlik etkilerini öğrenmeyi ve performansı değerlendirmeyi kolaylaştırır.
Bu standard araçlarını kullanarak uzun vadeli hedefler için sürdürülebilirlik stratejisi ve liderlik tesisi yapılabilir.
Zaman ve maliyet israfının önüne geçerek zamanın doğru kullanımını sağlar.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı
Sıfır Atık Belgesi